Praha Jeruzalém

Ministr zahraničí Shimon Peres odmítl zprávu uvedenou v britském deníku „Foreign Report“, která uvádí, že izraelská armáda odevzdala Kabinetu plán, poslat 30.000 vojáků do oblasti Palestiny, v případě že dojde k nějakému dalšímu rozsáhlému útoku ze strany palestinských teroristů. Podle tohoto plánu by se izraelští vojáci snažili zničit základny palestinské vládní moci, odzbrojit Palestince a donutit celé vedení, včetně Arafata, k odchodu do exilu. Peres řekl, že žádný takový plán nebyl nikdy odevzdán nebo projednáván. „Jsem tak rád, když vidím, že takový významný deník má tak bujnou představivost,“ oznámil Peres. „Jednoduše, to se nestalo.“

12.07.2001 00:00 28