Praha Jeruzalém

Jásir Arafat pokračuje ve snahách o zmezinárodnění konfliktu a přivedení zahraničních pozorovatelů do oblasti. Za tímto účelem poslal dopisy prezidentovi Georgi W. Bushovi a čelním představitelům Ruska, Číny a EU. Arafat řekl Bushovi, že se konflikt stal extrémně nebezpečným a situace naléhavě vyžaduje zásah Spojených států amerických. „Naléhavě vás žádám odsud ze Svaté země, abyste převzal vaši odpovědnost spojenou s mírovým procesem, který započal váš otec, a obnovil tak naději na pokračování mírového procesu,“ napsal Arafat v dopise Bushovi. Minulou noc se uskutečnil pochod několika tisíc mírových aktivistů k ministerstvu obrany v Tel Avivu na podporu požadavku vyslání zahraničních pozorovatelů a požadavku zastavení izraelské politiky, spočívající v plánovaném zabíjení teroristů. Od intifády byl mírový tábor ve velmi obtížné situaci, když většina Izraelců naprosto ztratila důvěru v Arafata a palestinskou vládu. Mírový tábor není nadále schopný přivést tak velké množství lidí do ulic.

05.08.2001 00:00 16