Praha Jeruzalém

Palestinci opět házeli z Chrámové hory kameny velikosti pěsti dolů na židovské modlitebníky u Zdi nářků. Muslimové, kteří na Chrámovém nádvoří pracují na opravách Šalomounových stájí, vytrhávali kameny ze zdí památky staré téměř 3.000 let. Vzhledem k tomu, že Palestinci nedovoluji izraelským archeologům dohlížet na stavební práce, je nebezpečí, že budou padat další kameny jednak házené militantními muslimskými dělníky a jednak z nezajištěné chatrné stavby.

30.09.2001 00:00 8