Praha Jeruzalém

Izraelci spolu s Židy na celém světě slaví Yom Kippur, Den smíření, který začíná dnešním západem slunce. Je to nejsvatější den roku a celá země se ponoří do klidu. Všude je zavřeno. Rozhlasové a televizní stanice jsou vypnuty. Na ulicích není žádný provoz. Židé se v synagogách modlí za odpuštění a smíření s Bohem a mezi sebou navzájem. Je to den půstu na pokání, během kterého se mnoho lidí obléká do bílého, jako symbolu čistoty. Pozdrav Yom Kippuru zní: „G´mar Hatima Tova!,“ což znamená „Kéž jsi zapsán v Knize života.“

25.09.2001 00:00 41