Praha Jeruzalém

Na přání izraelské vlády se shromáždili tisíce křesťanů, účastníků křesťanského svátku stánků u Západní zdi v Jeruzalémě aby se modlili za Izrael a žehnali Izraeli ve jménu Ježíše Krista. Bylo to poprvé, co se křesťané směli u Zdi nářků veřejně modlit ve jménu Ježíše aniž by došlo k nějakým incidentům. Mnozí Židé tuto skutečnost ocenili jako historickou událost.

08.10.2001 00:00 58