Praha Jeruzalém

Kolem dvou tisíc policistů a vojáků se rozmístilo v jeruzalémském Starém městě a okolí, zatímco muslimové přicházeli k prvním pátečním modlitbám svatého měsíce Ramadánu do mešity na Chrámové hoře. Dnes již obyvatelé Jeruzaléma nejsou omezeni v přístupu do mešity omezováni jako dříve podle věku, kdy Palestinci pod čtyřicet let nebyli vpouštěni, aby se zabránilo nepokojům. Avšak mladí Palestinci z Judska a Samaří se kvůli bezpečnostním uzávěrám do Jeruzaléma nedostali; výjimkou byli jen někteří starší muži. Modliteb na chrámové hoře se zúčastnilo na sto tisíc muslimů. Modlitby proběhly v pokoji i přes obavy z výtržností.

16.11.2001 00:00 10