Praha Jeruzalém

Ministr obrany Benjamin Ben Eliezer vyjádřil politování nad touto událostí a řekl, že důvod exploze, která zabila chlapce ve věku od sedmi do čtrnácti let, byl prošetřen. V rozhlase bylo citováno sdělení armády, že jestliže byli chlapci zabiti izraelskou bombou, tak to byla vážná nehoda. Efrajim Sneh, člen vlády, prohlásil, že jestli někdo jednal nesprávně nebo nedbale, bude potrestán. Zároveň však dodal, že kontext události musí být brán v úvahu: „Proti Izraeli je vedena gerilová a teroristická válka.“

23.11.2001 00:00 18