Praha Jeruzalém

Palestinský vůdce Jásir Arafat se chystá vykonat jeho každoroční návštěvu Betléma, ale není jisté zda mu Izrael vstup umožní. Arafat byl po několik týdnů poután na město Ramalláh, protože mu Izrael při ostřelování zničil vrtulníky. Arafat se pravidelně účastní půlnočních mší v Betlémském kostele Narození Páně. V otázce, zda Arafatovi udělit povolení nezbytné k uskutečnění cesty, nepanuje mezi izraelskými představiteli shoda. Ministr zahraničí Peres například věří, že by to Arafatovi mělo být dovoleno kvůli náboženské povaze jeho pouti, ale ostatní ministři kabinetu myslí, že by měl zůstat doma. Vládní mluvčí Ra´anan Gissin řekl, že Arafat toho má hodně na práci a měl by usilovně pracovat na zatýkání ozbrojenců.

21.12.2001 00:00 11