Praha Jeruzalém

Podle pátečního průzkumu veřejného mínění realizovaného Gallupovým ústavem si většina Izraelců přeje pád Jásira Arafata. 56 procent respondentů si jej přeje vytlačit z jeho pozice a celých 71 procent podporuje tvrdé vojenské zákroky proti Palestincům, podpora vyhlášení války palestinské autonomii je na úrovni 39 procent. Z 596 Izraelců, účastnících se výzkumu, stojí 67 procent za vládním rozhodnutím označit palestinskou samosprávu jako entitu podporující teror. 36 procent respondetů sdělilo, že by Izrael měl znovu obsadit všechny části Judska, Samaří a Gazy. Popularita ministerského předsedy Ariela Sharona slabě klesla z 61 procent na 57. Asi 60 procent je toho názoru, že Sharon neuspěl ve válce s terorismem, ale 53 procent vyjádřilo důvěru v jeho budoucí úspěch.

09.12.2001 00:00 19