Praha Jeruzalém

Mluvčí knesetu Burg, který nebyl zvolen při volbách předsedou Dělnické strany, uspořádal tzv. mírovou konferenci v jižní Africe spolu s izraelským drívějším levicovým ministrem spravedlnosti Beilinem. Ministerský předseda Šaron k tomu dodal, že oba dva nereprezentují stát Izrael a že nebyli nikým vysláni. Reprezentují sami sebe, probouzejí však v zahraničí falešná očekávání. Burg a Beilin by měli jednat zodpovědněji.

14.01.2002 00:00 19