Praha Jeruzalém

Nejvyšší náboženští představitelé Židů, křesťanů a muslimů ze Svaté země vydali společnou výzvu k příměří na středním východě. Stalo se tak na konci mezináboženské konference v egyptském přístavním městě Alexandrie. Rozhovory byly uspořádány anglikánským arcibiskupem Georgem Careyem a egyptským šejkem Mohamedem Sajedem Tantawim. „Svatá země je svatá nám všem, křesťanům, muslimům i Židům,“ řekl Carey v závěrečném projevu. „Máme tedy společný úkol dělat vše pro to, aby to byla země míru a harmonie.“ Mezi účastníky konference byli také nejvyšší rabín Eliahu Bakši Doron, dva muslimští duchovní a patriarcha Michel Sabbah, Palestinec, který je hlavou Římskokatolické církve ve Svaté zemi.

22.01.2002 00:00 9