Praha Jeruzalém

Katolická církev a další křesťanští vůdci uvítali rozhodnutí Izraele zastavit stavbu kontroverzní mešity vedle chrámu Zvěstování v Nazaretu, ale muslimové se zlobí. Salman Abu Ahmed, vůdce islámského hnutí v Nazaretu nařkl křesťanské vůdce včetně papeže z vyvýjení nátlaku na izraelského ministerského předsedu Šarona. Abu Ahmed řekl, že jsou velmi překvapeni, že papež stál proti jejich právu postavit mešitu. Mezi křesťany a muslimy v Nazaretu údajně nejsou problémy. Křesťané si po rozhodnutí ulevili. Michael Trouq, majitel obchodu se suvenýry, řekl: „Tato mešita byla pro Nazaret problémem po čtyři roky. Potřebujeme tu mír.“

11.01.2002 00:00 14