Praha Jeruzalém

Personální šéf armády generálporučík Šaul Mofaz stupňuje tlak na devadesát vojáků v záloze, kteří podepsali petici, v níž odmítají sloužit Judsku, Samaří a Gaze. V jeho očích je organizování kampaně na ideologické bázi více než odmítnutí služby pro něj je to podnět ke vzpouře. Je to závažný akt, kdy musí ne jen armáda, ale i stát vyjádřit své stanovisko. Organizátoři petice Yaniv Itzkovich a David Zonshaim byli suspendováni. V petici stojí: „cena okupace znamená pro armádu ztrátu zdání humanity a korumpování izraelské společnosti jako celku.“ Na internetu se nyní objevila protipetice vydaná rezervisty připravenými sloužit na daných územích a zatím ji podepsalo pět tisíc lidí.

01.02.2002 00:00 14