Praha Jeruzalém

Násilí zastiňuje novou Saudsko-arabskou mírovou iniciativu, kterou uvítal Egypt, Jordánsko a Spojené státy. Izrael vyjádřil zdrženlivý souhlas, i když odmítá klíčovou součást plánu: požadavek ústupu z hranic z roku 1967, který znamená přestěhování čtyř set tisíc Izraelců z jejich domovů v Jeruzalémě, Judsku, Samaří a Gaze. Nedůvěru Izraele posílil svým projevem v OSN saudský velvyslanec Fawzi bin Abdul Shobokshi, který zcela vynechal druhý klíčový bod návrhu, v němž bylo přislíbeno, že arabský svět uzavře s Izraelem plný mír. Namísto toho mluvil o izraelských akcích proti Palestincům jako o jedné z nejhorších forem nátlaku, perzekuce, rasismu, okupace a systematického teroru v historii lidstva. Tolik k arabské normalizaci vztahů s Izraelem

28.02.2002 00:00 16