Praha Jeruzalém

Tradičního pochodu na květnou neděli z Olivové hory do Starého Města, při kterém se připomíná příchod Ježíše do Jeruzaléma, se včera zúčastnilo jen asi 1000 poutníků. Tento rok byl pochod prohlášen za „pochod míru“. Aby demonstrovali své snahy o mír, účastnili se ho také canterburský arcibiskup George Carey a latinský patriarcha Michel Sabbah. V minulých letech se průvodu účastnilo tisíce poutníků, kteří zpívali a mávali palmovými listy.

25.03.2002 00:00 7