Praha Jeruzalém

Prezident Bush obhajoval Izrael po jeho stažení z částí Judska a Samaří a smetl tak mezinárodní kritiku, vinící Ariela Šarona z pohrdání Spojenými státy a příliš pomalého ústupu vojsk. Bush řekl, že mu Šaron dal časový plán a ten dodržel. Bush dále souhlasí s požadavkem Izraele na Jásira Arafata, aby vydal vrahy ministra Ze′eviho.

19.04.2002 00:00 3