Praha Jeruzalém

Momentálně je středem mezinárodní pozornosti betlémský kostel Narození Páně. Podle posledních zpráv je ozbrojených mužů, kteří se v kostele skrývají, okolo dvou set. Ti dnes prohlásili, že izraelské vojenské jednotky odstřelily vstupní a zadní dveře starodávné budovy. Armáda tuto informaci popřela a uvedla, že nemá zájem na poškozování jednoho z nejposvátnějších křesťanských míst. Izraelská armáda vyhlásila Betlém za uzavřenou vojenskou oblast, takže reportéři, kteří ztratili k místu přístup, nejsou schopni tvrzení Palestinců posoudit. Při dnešní přestřelce u kostela Narození Páně bylo zabito nejmémě pět Palestinců, včetně třech ozbrojených mužů a správce kostela, který byl zabit při křížové palbě, když přecházel ze svého domu do kostela. Izraelská armáda obsadila šest palestinských měst: Ramaláh, Kalkilii, Jenin, Tulkarem, Betlém a Náblus, a zatkla více než jedenáct set Palestinců. Palestinská města v Jericho a Hebron zabrána nebyla. Během operace v Hebronu byl dnes při pokusu o zatčení jednoho z nejhledanějších teroristů zabit izraelský voják z elitní protiteroristické jednotky. Terorista uprchl.

04.04.2002 00:00 2