Praha Jeruzalém

Armáda nadále stupňuje své aktivity v sedmi palestinských městech i přesto, že se prezident Bush dožaduje jejího ústupu. Armáda však předpokládá, že operace ke svému úspěchu potřebuje nejméně měsíc, ale ještě lépe dva. Tlak Spojených států však může operaci předčasně ukončit. Na Spojené státy samotné vyvíjejí nátlak arabské země, Evropa a vůdci církví. Ve čtvrtek v noci vydal bezpečnostní výbor OSN rezoluci požadující bezodkladný ústup z palestinských měst. Žádný z členů výboru nehlasoval proti jejímu přijetí a ze strany Spojených států to bylo během měsíce již třetí vyjádření souhlasu s rezolucí odsuzující Izrael.

05.04.2002 00:00 5