Praha Jeruzalém

Premiér Ariel Šaron vyzývá ke svolání Středovýchodní mírové konference, vedené Spojenými státy americkými. Šaron navrhl, aby se konference kromě Izraele a palestinských zástupců účastnili rovněž Egypt, Saudská Arábie, Jordánsko a Maroko. Nicméně řekl, že Jásir Arafat se zapojit nesmí. Tato podmínka pravděpodobně činí tuto myšlenku předem ztracenou. „Arafat už není hlavou státu nebo někdo kdo jí chce být, on je hlavou teroristické organizace,“ řekl člen vlády Meir Shetreet. Vysoký vládní úředník Spojených států uvedl, že Šaron projednával návrh s Powellem, ale zdá se, že bude třeba více rozhovorů. Palestinci návrh odmítli a je jisté, že žádný arabský stát by se nezúčastnil konference bez Arafata.

15.04.2002 00:00 2