Praha Jeruzalém

Premiér Šaron údajně schválil vybudování 110 kilometrů dlouhého plotu podél hranic mezi Izraelem a Judskem a Samařím. Tato hranice souhlasí s určitými úpravami s hranicí z roku 1967. Židovský deník Haarec napsal, že plot je součástí opatření zaměřených na udržení sebevražedných útočníků mimo izraelská města. Stavba plotu potrvá asi rok a náklady budou asi milión dolarů na jeden kilometr plotu.

04.06.2002 00:00 7