Praha Jeruzalém

Megiddo, je podle Bible (konkrétně podle „Zjevení“) místem apokalyptické bitvy – Armageddonu. Armageddon je slovo řeckého původu, převzaté z hebrejského „Har Megiddo“, jež označuje horu Megiddo. Bible říká, že toto místo, bude místem poslední bitvy, která je předzvěstí konce světa. Toto místo bylo již v minulosti dějištěm mnoha krvavých válek starověkých Izraelitů, Palestinců a Egypťanů, o kterých se podrobně píše ve Starém zákoně.

05.06.2002 00:00 29