Praha Jeruzalém

Na otázku, zda uplatní doktrínu o možnosti americké vojenské akce proti státu podporujícímu terorismus, i na Arafata, odpověděl americký prezident Bush, že jsou dostupné všechny možnosti. Vojsko nevylučuje, ale nástrojem, který využívá, je diplomatický tlak. Palestinská samospráva přijala Bushův výrok s nelibostí – nepovažuje se za hnutí Taliban.

28.06.2002 00:00 7