Praha Jeruzalém

Izrael požádal Spojené státy americké zda by nemohly zabezpečit ostrahu los angelesského letiště poté, co v jeho prostorách u terminálu izraelské společnosti El Al došlo k útoku, při němž byli zabiti dva izraelští občané. Izraelští představitelé jsou znepokojeni tím jak jsou terminály El Al v USA mimořádně zranitelné. Je možné se k nim dostat, aniž by musel člověk projít bezpečnostní kontrolou. V Izraeli se k těmto kontrolám přistupuje hned jak vjede automobil do prostoru letiště. Ozbrojené stráže střeží všechny vchody. El Al nyní plánuje namátkové kontroly na letištích v USA.

08.07.2002 00:00 5