Praha Jeruzalém

Arafat čelí po odvolání hlavy palestinské Preventivní bezpečnosti v Judsku a Samaří Džibrila Rádžůba sílící vnitřní opozici. Rádžůb je považován za druhého nejmocnějšího muže hned po Arafatovi. Jeho nejvyšší důstojníci požadovali, aby Arafat odvolání stáhl. 4 tisíce mužů pod Rádžůbovým velením prohlásily, že se nepodvolí Arafatem jmenovanému novému veliteli, který je vnímán jako slabá osobnost. „Rádžůb je naším velitelem od začátku povstání,“ řekl důstojník Ahmed Salhoub. „Vystavěl Preventivní bezpečnost na to, co teď je, a Arafat by ho za to neměl trestat, ale povýšit.“ Zatímco se Arafat snaží odvolání Rádžůba zdůvodnit „reformami“ požadovanými Spojenými státy a Izraelem, analytici to označují spíš za vnitřní mocenský boj. Arafat se obává, že Rádžůb, který patří k umírněným Palestincům, který zná hebrejštinu a který měl kdysi blízké vztahy s Izraelem, by se mohl stát tou náhradou za Arafata, po které volají Spojené státy a Izrael.

07.07.2002 00:00 9