Praha Jeruzalém

Dva nejvyšší rabíni se modlili za mír mezi Židy a Araby na začátku tradičního židovského období smutku nad zničením Biblických chrámů v Jeruzalémě. Týden dlouhý smutek končí na Tiša B′av (devátý den hebrejského měsíce Av), který je domnělým dnem zničení obou chrámů – prvního Babyloňany v roce 586 př.n.l. a druhého v roce 70 Římany. Modlitba se uskutečnila v Ráchelině hrobce v Betlémě. Rabbi Israel Meir Lau řekl, že se skupina modlila k Bohu, aby „udělal vše pro zastavení krveprolití jeho dětí, aby zastavil krveprolití všude ve světě a přinesl mír a harmonii mezi děti Abrahama, Izáka, Jákoba a Ráchel.“ Podle Písma jsou Židé a Arabobé potomky Abrahama – Židé jsou potomky Abrahamova syna Izáka a Arabové jeho nevlastního bratra Izmaela.

11.07.2002 00:00 11