Praha Jeruzalém

Starší izraelští a palestinští představitelé obnovili minulou noc jednání o zmírnění katastrofické ekonomické situace v Judsku a Samaří. Ministr zahraničí Šimon Peres vedl izraelskou delegaci, palestinská skupina měla v čele ministra Saíba Irikáta. Během tříhodinovégo setkání Peres řekl, že Izrael je připraven stáhnout se z palestinských území, pokud skončí terorismus. „Nemáme zájem tam zůstávat, pokud Palestinci dokáží převzít nad územím kontrolu,“ řekl Peres. Palestinci odpověděli, že nemohou zabránit útokům, dokud Izrael okupuje jejich území a jejich bezpečnostní síly nemohou operovat normálním způsobem.

21.07.2002 00:00 9