Praha Jeruzalém

Propuštění oblíbeného velitele bezpečnosti Jibrila Rajouba, ke kterému došlo minulý týden z iniciativy Jásira Arafata, vyvolal v palestinské samosprávě rozruch. Palestinci na podporu Rajouba pořádají protestní akce. Říká se o něm, že je po Arafatovi druhým nejmocnějším Palestincem v Judeji a Samařsku. Čtyři tisíce ozbrojených mužů stojících za Rajoubem, odmítají aktepcovat Rajoubova náhradníka džanínského guvernéra Zuhaira Manasru. Bývalý velitel bezpečnosti uvedl, že Arafata navštívil a řekl mu, že nepožaduje znovudosazení do úřadu, ale že jmenovat tohoto nového velitele je velká chyba a to z mnoha důvodů, které mu nastínil. „Je pouze na něm, zda učiněné rozhodnutí přehodnotí či ne,“ prohlásil. Tento spor poukazuje na fakt, že Arafatova moc slábne a jeho vláda se již delší dobu nedá považovat za absolutní.

08.07.2002 00:00 9