Praha Jeruzalém

Pláče Zeď nářků? Závisí na tom, koho se zeptáte, každopádně vodní skvrna na jednom z nejsvatějších míst judaismu způsobuje rozruch. V Jeruzalémě odděluje přirozené od nadpřirozeného jen tenká čára. Archeologové říkají, že jde pravděpodobně jen o únik z poškozené trubky na Chrámové hoře, někteří ultraortodoxní Židé ale věří, že je to znamení. „Někteří lidé věří, že zeď z námi pláče v těchto těžkých časech, kdy jsou naše děti vražděny a kdy zápasíme s těžkostmi, utrpením a smrtí,“ řekl rabín Šmuel Rabinovič. Někteří Židé věří, že plačící zeď je znamením, že mesiáš a spása je blízko.

04.07.2002 00:00 21