Praha Jeruzalém

Dnešní propuštění Rabbiho Aryeh Deriho, někdejšího vůdce a zakladatele ultraortodoxní strany Shas, z vězení se stalo nejvýznamnější událostí domácí politické scény. Deri byl propuštěn za dobré chování poté, co si odpykal dva roky z tříletého trestu odnětí svobody. Shas je strana, kterou podporují především ultraortodoxní Židé z oblastí Středního východu a severní Afriky a která si stěžuje na diskriminaci ze strany státních institucí. Pod Deriho vedením získala strana 17 mandátů ve stodvacetičlenném Knessetu a v současné době zaujímá pět kabinetních míst ve vládě národní jednoty. Deri byl usvědčen z podvodu, úplatkářství a zpronevěry, a to v době, kdy vykonával funkci člena parlamentu a ministra vlády. Navzdory množství důkazů o jeho vině jeho následovníci prohlašují, že je nevinnou obětí perzekuce vládní „elity“, kterou tvoří Židé evropského původu.


15.07.2002 00:00 9