Praha Jeruzalém

Nejsvatější den židovského kalendáře Yom Kippur začal dnes večer za zpřísněné bezpečnosti a pod hrozbou teroristických útoků. Yom Kippur znamená Den smíření – den půstu a pokání. Kvůli upozornění na hrozbu ze strany Palestinců byly v synagogách rozmístěné ozbrojené stráže. Normálně jsou zbraně v synagogách zakázané, rabínské úřady však udělily výjimku kvůli bezpečnostní situaci. Armáda také uzavřela Judsko, Samaří a pásmo Gazy, Palestinci mají zakázaný vstup do Izraele. Během Yom Kippuru celý Izrael ztichne, včetně rádia a televize. Nepsaný zákon zakazuje řídit auto, takže jsou ulice prázdné.

15.09.2002 00:00 4