Praha Jeruzalém

Jeden Izraelec byl zabit a jeho tři synové zraněni včera večer, když začal palestinec střílet do shromáždění oslavující židovský svátek v Hebronu v Judsku. Asi 10 tisíc Židů se ve městě shromáždilo k oslavám „Sukótu“, biblického Svátku stánků. Existovala varování, že se teroristé pokusí průběh oslav narušit. Přes tato varování se palestinskému střelci podařilo proniknout zpřísněnou bezpečností.

24.09.2002 00:00 6