Praha Jeruzalém

Židovští osadníci v Havat Giladu se dnes, den poté co byli vojáky odvlečeni pryč, vrátili zpět na místo svých nelegálně budovaných osad na vrcholu kopce a pokoušeli se znovu postavit svá obydlí, která byla při včerejší akci stržena. Tento incident vyvolal krizi ve vládě tím, že se proti ministrům umírněné Strany práce postavili ti, kteří podporují osadníky. Ministr obrany a předseda Strany práce Benjamin Ben-Eliezer, který nařídil odstranění příbytků, vyhrožuje svou rezignací poté, co byl ze strany nacionalistických ministrů Kabinetu podroben tvrdé kritice a jeden z nich ho označil jako „hloupého“ a „lháře.“ Pokud by Eliezer odešel a labouristé s ním, mohlo by to vážně podkopat stabilitu vlády národní jednoty.


21.10.2002 00:00 5