Praha Jeruzalém

Ministr obrany Benjamin Ben-Eliezer sdělil, že vláda má takřka hotový plán na plot lépe oddělující Izrael od Judska a Samaří. Celý systém bude obsahovat i zdi, příkopy a jiné překážky má za cíl zabránit pronikání sebevražedných útočníků do Izraele. Podle kritiků práce na plotu postupují pomalu – z plánovaných 300 kilometrů je zatím hotovo jen 100.

23.10.2002 00:00 1