Praha Jeruzalém

Izraelský ministr infrastruktury Effie Eitam požaduje, aby Palestinci zastavili všechny vodní vrty v Judsku a Samaří, protože čerpání vody ze stovek ilegálních vrtů narušuje již tak nízkou hladinu vodních zdrojů. Palestinský komisař spravující vodní zdroje řekl, že jeho lidé jsou nuceni provádět vrty, protože je Izrael nezásobuje dostatkem vody.

23.10.2002 00:00 5