Praha Jeruzalém

Izrael uvedl, že určitě nešlo o civilisty, protože teroristům nebylo vůbec umožněno, aby se za civilní obyvatelstvo skryli. Náměstek ministra obrany Weizman Shiri vyjádřil lítost nad případnými zraněními civilistů. „Co ale máme dělat? Tohle je válka,“ prohlásil dále. Vládní mluvčí Ra′anan Gissin k tomu dodal: „Pokoušíme se minimalizovat počet civilních obětí, ale nemůžeme kvůli tomu, že tu civilisté jsou, přestat proti terorismu zasahovat.“

07.10.2002 00:00 14