Praha Jeruzalém

Na první pátek (muslimský šabat) islámského svatého měsíce Ramadánu se v mešitě Al Aksa na Chrámové hoře sešlo k modlitbám za přísných bezpečnostních opatření asi 150 000 Palestinců. Pořádek mají zajistit dva tisíce policistů a vojáků. Chrámová hora je jedním z hlavních zdrojů napětí ve vztazích mezi židy a Araby. Islámští představitelé přislíbili předcházet výtržnostem, takže mohl být na horu umožněn neomezený přístup. Modlitby proběhly v pokoji.

08.11.2002 00:00 7

Klíčová slova