Praha Jeruzalém

Izraelští archeologové učinili významný nález papyrových svitků, mincí a šípových hrotů, které jsou téměř 1900 let staré. Artefakty byly nalezeny u Mrtvého moře a pocházejí z doby židovského povstání proti římanům ve druhém století našeho letopočtu. Některé mince nesou název „Šimon“ a ukazují na Šimona Bar Kochbu, který vedl povstání v letech 132-135. Historici se domnívají, že rebelové uprchli do pouště, když římané povstání rozprášili, a ukrývali se v jeskyních u Mrtvého moře. Svitky ještě nebyly otevřeny. Byly předány výzkumníkům Izraelského muzea v Jeruzalémě.

19.11.2002 00:00 5

Klíčová slova