Praha Jeruzalém

Bílý dům vydal dvanáctistránkovou zprávu, v níž jasně viní z násilí a více než dva roky trvajícího teroru na Blízkém východě Palestince. Prezident Bush však nerozhodl o uvalení sankcí (např. zavřít úřad OOP ve Washingtonu) z toho důvodu, že by takový krok poškodil bezpečnostní zájmy Spojených států. Dokument říká, že si USA musí udržet kontakty se všemi stranami. Dále se zde praví, že selhání Palestinců ve vedení akcí proti teroristickým skupinám zpochybňuje jejich závazek uznání práva Izraele na existenci v míru a bezpečí.

06.12.2002 00:00 4