Praha Jeruzalém

Předseda Strany práce, Amram Mitzna, navštívil nejsvětější místo Židů, jeruzalémskou Západní zeď, aby v mezeře mezi kameny nechal prosbu napsanou na papíru, což je stará tradice hledání nadpřirozeného zásahu. Zpravodajská agentura ironicky dodala, že Mitzna sice není věřící, ale když má jeho strana tak nízké preference, tak výlet ke zdi není na škodu. Benjamin Ben Eliezer, bývalý vůdce strany, to zhodnotil slovy: „Zázraky se mohou stát.“

24.01.2003 00:00 13