Praha Jeruzalém

Další ránou pro premiéra Šarona byla dnešní změna rozhodnutí Nejvyššího soudu, které původně znamenalo vyloučení dvou arabských členů Knessetu z voleb. Volební výbor zakázal poslancům Ahmedovi Tibimu a Azmimu Bisharovi účastnit se voleb na základě toho, že učinili prohlášení podporující palestinský terorismus. Tibi a Bishara, kteří toto obvinění odmítají, oslavovali rozhodnutí soudu jako vítězství pro demokracii, která napomůže židovsko-arabským vztahům. „Arabové v Izraeli budou mít konečně pocit, že nejsou otroky izraelské demokracie, ale právoplatnými občany,“ prohlásil Bishara. Oba zákonodárci vyzývají arabské občany, aby přišli k volbám. Tato početná skupina obyvatelstva by mohla Likudu uškodit a naopak pomoci Straně práce a levici.

09.01.2003 00:00 5