Praha Jeruzalém

Stovky ruských křesťanů putovaly včera k Jordánu, k místu u Jericha, ke byl křťen Ježíš a slavili tam podle jejich kalednáře svátek chanuku, při čemž si nabírali vodu z Jordánu. Tu si pak vzali s sebou, aby jí mohli pokřtít své děti.

19.01.2003 00:00 4