Praha Jeruzalém

Při srážkách s vojskem byli v Samaří zabiti tři Palestinci. K přestřelce a házení kamenů došlo v utečeneckém táboře v Tulkarmu, kam vojáci přišli zatýkat. Vojáci zastřelili Palestince, který odpálil několik bomb a mladistvého házejícího zápalnou láhev. Další byl zabit ve vesnici Kabatyja, když se podezřelým způsobem přiblížil k jednotce – neuposlechl výzvy k zastavení a tak po něm vojáci začali střílet v obavě, že jde o sebevražedného útočníka. Na jeho těle však nenalezli žádné výbušniny. Palestinci tvrdí, že šlo o psychicky nemocného muže.

15.01.2003 00:00 13

Klíčová slova