Praha Jeruzalém

Včera v poledne byl zvolen 16. Knesset. Stalo se to devět měsíců před plánovaným datem. Úřad by měl končit v listopadu 2007. Do doby, než bude vytvořena nová vláda, bude úřad fungovat jenom omezeně, rozhodující den je 22. březen. Mezi 120 členy Knessetu je 37 poslanců, kteří jsou v Knessetu poprvé. Prezident Katzav vyzval poslance, aby pracovali na odstranění negativní image politického systému. Osmnáct z poslanců jsou ženy. To je – od založení státu – největší podíl žen v Knessetu. Na konci března bude mít Knesset podle tradice svou šestitýdenní jarní přestávku.


18.02.2003 00:00 11