Praha Jeruzalém

Tento týden proběhne setkání centrální rady, aby mohl být zvolen

ministerský předseda. Několik dnů poté by měla být svolána

palestinská Legislativní rada, během níž by měl Arafat seznámit

veřejnost se jménem nového ministerského předsedy. Je to Arafatovou

povinností a musí se podřídit politickým instrukcím. Potenciální

kandidáti jsou: palestinský ministr financí Salaam Fazad, Mahnoud

Abbas, Nabil Shaath, ministr pro mezinárodní spolupráci, mluvčí

Legislativní rady Ahmed Qwrei a bývalý ministr obrany Muhammad

Dahlan.

02.03.2003 00:00 3