Praha Jeruzalém

Vysocí oficíři Cahalu vidí jmenování Abuho Mazense palestinským ministerským předsedou jako pozitivní. To však Cahalu nezabrání v tom, aby nadále prováděl vojenské operace v tzv. Západní bance a pásmu Gazy. Pokud by se Abumu Mazenovi podařilo zdržet se emocí, změnil by Cahal svůj přístup k vyjednávání.


11.03.2003 00:00 2