Praha Jeruzalém

Palestinský vůdce Jásir Arafat je pod mezinárodním tlakem, aby zavedl reformy a jmenoval premiéra. Arafat si zvolil jeho dlouholetého náměstka Mahmúda Abbása, 67, známého umírněným postojem, kritikou palestinského povstání jako katastrofického omylu a voláním po zastavení teroristických útoků. Tlak na Arafata vyvíjejí zejména USA a státy EU kvůli jeho zapojení do teroru, ničení mírového procesu a korupci. Otázkou je, zda pomůže delegování pravomocí a výkon každodenní politiky jinou osobou. Izraelští pozorovatelé si to nemyslí a naopak pochybují, že Abbás bude mít moc kontrolovat teroristické skupiny a islámské militanty.

07.03.2003 00:00 3