Praha Jeruzalém

Palestinský premiér Mahmúd Abbás se pouhé dva dny před představením své nové vlády dostal do hádky a nebylo to s nikým jiným, než se svým nadřízeným – Jásirem Arafatem. Arafat se obává, že ztratí svojí absolutní moc. Neúspěšné představení nové vlády by zasadilo velkou ránu americkému mírovému plánu, protože Amerika prohlásila, že o plánu začne jednat, až bude ustanovena nová vláda. Abbás hrozí, že rezignuje, a hovoří se o tom, že Arafatovi poradci již hledají náhradu. Hlavním předmětem sporu je Abbásem ustanovený Modammed Dahlan, bývalý velitel bezpečnosti v Gaze. Dahlan by měl efektivně získat kontrolu nad bezpečnostními silami. Arafat však chce na této pozici svého člověka. Moc nad bezpečnostními silami by umožnila Arafatovi pokračovat ve strategii teroru, zatímco mírový plán by přinesl rozbití teroristických skupin. Mahmúd Abbás odmítá být premiérem, pokud by tato pozice postrádala jakoukoliv moc a pokud by se měl stát jen figurkou ovládanou Arafatem.

21.04.2003 00:00 11