Praha Jeruzalém

Očekává se, že izraelský kabinet těsnou většinou schválí blízkovýchodní mírový plán i přes odpor mnohých ministrů. Premiér Šaron začal plán prosazovat po ujištění ze strany USA, že izraelské připomínky budou vzaty v úvahu, a ty členy kabinetu, kteří jsou proti, varoval, že nepřijetí plánu by na Izrael uvalilo vinu za neúspěch mírového procesu a poškodilo vztahy s USA. Kritici plán vnímají jako sebevražedný a odměňující teror. Podle Šarona však přišel čas na rozdělení tohoto kusu země mezi ně a Palestince. Cílem je dosažení míru výměnou za zemi – Izrael má zastavit výstavbu osad a umožnit k roku 2005 vytvoření palestinského státu. Palestinci se izraelských připomínek k plánu obávají, protože by mohly otevřít další jednání a nakonec zabránit naplnění plánu, což by vedlo k vážné politické krizi. Nakonec tedy i po přijetí plánu zůstane mnoho překážek. Palestinci nadále trvají na okamžitém naplňování plánu bez jakýchkoli úprav a dodatků ze strany Izraele. Největší problém je otázka, zda Palestinci učiní přítrž teroru. Bez toho nelze očekávat, že Izrael naplní svou část závazků. Izraelské „ano“ plánu by mělo připravit cestu k dalším jednáním na nejvyšší úrovni, k nimž se mají sejít premiér Šaron, americký prezident Bush a palestinský premiér Mahmúd Abbás.

25.05.2003 00:00 7