Praha Jeruzalém

Mezi Izraelci je jedna skupina obyvatel, které se staví proti mírovému plánu. Jsou to osadníci, jimž hrozí, že jejich osady budou rušeny. Osadníci chystají na nadcházející týden demonstrace s cílem zastavit politický proces a zabránit naplňování plánu. Při demonstracích budou blokovat silnice a křižovatky. Dále uspořádají vlastní setkání současně se summitem v Akabě. Jejich volání je naléhavé, protože premiér Šaron je oblíben a protože za mírovým plánem stojí i celá vláda, takže ho bude snadné prosadit. Jedna z aktivistek a předsedkyně místního výboru Kedumim, Daniela Weissová, připravuje masovou kampaň a také síť aktivistů, které bude možné mobilizovat pro demonstrace a obranu osad před likvidací.




30.05.2003 00:00 4