Praha Jeruzalém

Zásadní překážkou přijetí mírového plánu na izraelské straně bude otázka palestinských uprchlíků, jimž by mělo být přiznáno právo návratu do jejich domovů v Izraeli. Premiér Šaron označil v interview pro izraelský rozhlas návrat uprchlíků za návod na zničení Izraele. Tento nárok je jádrem palestinské politiky, ale Šaron trvá na jeho opuštění, jinak nedojde k vytvoření palestinského státu. Nový palestinský premiér Mahmúd Abbás to okamžitě vyloučil s tím, že na nemá právo upustit od tohoto požadavku, a řekl, že toto téma bude necháno do závěrečných fází jednání. Šaron však požaduje brzkou dohodu, protože se chce vyhnout posílení teroristů po předčasném ústupku v otázkách souvisejících s bezpečností Izraele.

08.05.2003 00:00 15